Shrimp Saganaki

12.95

Prawns Baked in Tomato Sauce and Feta Cheese